Start

Witaj!

lubię uczyć się.

Jednak większą satysfakcję sprawia mi dzielenie się wiedzą i umiejętnościami.

Największą satysfakcję daje mi widzenie tych, którzy czerpią ode mnie i „fruną dalej” zdobywając to, czego pragnęli. Dowód?

Popatrz na ostatnie zeszyty czasopisma studenckiego Tutoring Gedanensis – jest tam sporo esejów naukowych moich studentów (eseje liczą się do stypendiów). Zajrzyj też tu: Biomist – miejsce, gdzie studenci piszą artykuły popularno-naukowe. Możesz też sprawdzić moje artykuły naukowe będące współpracą z różnymi osobami, np. tu: Scholar, ResearchGate.

Co oferuję?

Dla studentów:

 • korekta dokumentów aplikacyjnych (CV, listu motywacyjnego) pod konkretną ofertę pracy w j. polskim i angielskim,
 • korekta wniosków na stypendia zagraniczne, Erazmusy w j. angielskim,
 • wsparcie w zakończeniu pracy dyplomowej,
 • wsparcie w pisaniu esejów naukowych i artykułów popularno-naukowych i naukowych w zakresie botaniki i biologii komórki.

Dla doktorantów:

 • wsparcie w zakończeniu pracy dyplomowej (pomoc w organizacji pracy, zaplanowaniu harmonogramu, korekty tekstu biologicznego);
 • wsparcie w pisaniu esejów naukowych i artykułów popularno-naukowych i naukowych w zakresie botaniki i biologii komórki.

Udzielam wsparcia w formie spotkań indywidualnych lub prowadząc warsztaty dla grup.

Tematy warsztatów

przeprowadzone dla doktorantów i nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego:

 1. Jak pisać publikacje naukowe?
 2. Zarządzanie czasem – o wielowątkowości, wyznaczaniu celów i priorytetów.
 3. Tutoring naukowy i jego efekty: eseje naukowe, artykuły naukowe.
 4. Empatia w komunikacji nauczyciela i studenta. Wprowadzenie do NVC (Non Violent Communication).
 5. Rubrics – tabele oceniania w dydaktyce akademickiej.

Konsultacje

Propozycje współpracy:

– prowadzenie warsztatów: o wyznaczaniu celów, ustalaniu priorytetów, zarządzaniu wieloma aktywnościami, pisaniu publikacji naukowych, tutoringu i coachingu

– prowadzenie konsultacji, tutoriali, sesji coachingowych: praca indywidualna oparta na towarzyszeniu i wspieraniu w realizacji Twojego celu, np. wyborze studiów, wyborze zawodu, pisaniu publikacji, zakończeniu pracy dyplomowej. Na początek jest konsultacja wstępna: bezpłatna (30 min): telefon, skype; diagnoza co potrzebujesz i czy mogę Ci pomóc. Następnie 8-12 spotkań co 2-3 tygodnie.

 pisanie artykułów, w których dzielę się wiedzą i doświadczeniem, np.  O kształtowaniu ścieżki kariery zawodowej

O mnie


Nazywam się Agnieszka Kowalkowska.

Jestem naukowcem i nauczycielem akademickim – dr hab. nauk biologicznych, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, ekspertką ds. rozwoju zawodowego i tutoringu w Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG, coachem z kompetencjami ICF (International Coach Federation), tutorem i trenerem biznesu.


Pracuję naukowo i dydaktycznie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz jako trener w Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu. Naukowo planuję badania, analizuję wyniki, kieruję projektami badawczymi i publikuję w czasopismach naukowych. Prowadzę zajęcia dydaktyczne w różnej formie: ćwiczenia laboratoryjne (Biologia komórki), warsztaty (Współczesne problemy naukowe w biologii – tutoring naukowy; fotografia naukowa: aparaty cyfrowe, mikroskop stereoskopowy, mikroskop elektronowy skaningowy i transmisyjny; zarządzanie celami i czasem oraz z tutoringu – Doktoratorium i Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych), wykłady (Podstawy przedsiębiorczości – wykład autorski) oraz tutoriale indywidualne i zespołowe. W pracy indywidualnej korzystam z metod coachingowych (tak, wiem – coaching może różnie się kojarzyć, dlatego ważne, by podawać według jakich kompetencji pracuje coach i jakie kursy ukończył). Dla mnie: prowadzenie warsztatów, tutoriali czy sesji coachingowych to środek do zrozumienia osoby i dawania wsparcia na jej drodze. Pracuję głęboko. Na początku określamy kluczowe wartości osoby, np. rozwój, empatia, pracowitość, niezależność… Gdy wiesz już jakie wartości są dla Ciebie fundamentem, możemy dostrzec jak je realizujesz w swojej pracy, relacjach, marzeniach, zainteresowaniach i we wszystkim, co robisz. Dopiero wtedy zastanowimy się nad Twoimi celami/wyzwaniami w krótkiej i dłuższej perspektywie, a potem organizacją w czasie…

Najważniejsze kursy: 

 • Teaching Entrepreneurial Mindset (TEM) workshop – Creating Holistic Innovation Capacity (CHIC) project (2022);
 • praca ze studentami z trudnościami natury psychicznej, projekt „Dostępny UG – kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami” (2022);
 • Engage your audience with interactive tools and activities, Udemy (2022);
 • Kluczowe umiejętności miękkie Scrum Mastera i Agile Coacha, Udemy (2022);
 • kurs Tutoring i Mentoring – edukacja spersonalizowana w praktyce, Centrum Dobrego Wychowania (2020);
 • Learn to connect to self and others using NVC empathy cards, Udemy (2019);
 • Productivity and Time Management for Overwhelmed, Udemy (2019);
 • Managing conflict with skill and confidence, Udemy (2019);
 • trener biznesu – Szkoła Trenerów Biznesu (2017); 
 • coach z kompetencjami ICF, Studium Coachingu Biznesowego, Agencja Rozwoju Pomorza, Olivia Business Centre, Gdańsk (2015/16);
 • tutor, kurs tutorski I II stopnia, Collegium Wratislaviense, Gdańsk (2015/16); 
 • 5 szkoleń, projekt SKILLS, Fundacja Nauki Polskiej: m. in. Entrepreneurship, Social media, Team Management (2015); 
 • warsztaty nt. komunikacji metodą NonViolent Communication NVC Marshalla Rosenberga, Gdańsk (2014/15); 
 • cykl szkoleniowo-warsztatowy „Naukowiec w biznesie”, Investin, Gdańsk (2013); 
 • kurs Komunikacja biznesowa w języku angielskim, Akademia Morska w Gdyni (2012); 
 • kurs biznesowy Bio Business Laboratorium, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Gdynia (2011/12).

Sesje coachingowe: 

Opinie:

Bardzo dobry coach
Pani Agnieszka rzeczowo podeszła do moich potrzeb. Wnikliwie słuchała i dynamicznie reagowała w trakcie sesji na to co mówiłam. Niczego nie narzucała, nie próbowała forsować swoich przekonań. Atmosfera była przyjazna i sprzyjająca otwartej rozmowie. Wyznaczała mi cele – zadania domowe na kolejne spotkania co było mobilizujące do pracy nad sobą i wnikliwych przemyśleń. W trakcie naszych spotkań organizowała aktywizujące ćwiczenia i zadania. Jest elastyczna jeśli chodzi o czas i zaangażowana w proces coachingu. Zdecydowanie polecam.
27 kwietnia 2016  Ewa – Nauczyciel

Bardzo dobry coach

Agnieszka poprowadziła sesję tak, że zostawiła mnie z efektem WOW. Nie wiem do końca co się wydarzyło, ale 2-3 pytania rezonują we mnie do dziś. Sesja była poprowadzona bardzo głęboko.
12 luty 2017  Iwona – obecnie na etacie, zakładam własny biznes

Warsztaty coachingowe:

referencje1