O budowaniu relacji mistrz-uczeń – wykorzystanie tutoringu i coachingu w dydaktyce akademickiej – Ideatorium

9 czerwca miałam warsztat o wykorzystaniu tutoringu i coachingu w dydaktyce akademickiej na V Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyki Akademickiej Ideatorium.

Warsztat był skierowany do nauczycieli poszukujących metod pracy indywidualnej ze studentem, która obok przekazywania wiedzy eksperckiej umożliwia rozwój potencjału podopiecznego i wykorzystywanie przez niego zdobytej wiedzy i umiejętności.
W programie warsztatów:
– czym jest tutoring i coaching, na czym polega kontrakt tutorski, esej tutorski,
– przykładowe ćwiczenia coachingowe,
– przykłady osiągnięć i efektów pracy.