O budowaniu relacji mistrz-uczeń – wykorzystanie tutoringu i coachingu w dydaktyce akademickiej – Ideatorium

9 czerwca miałam warsztat o wykorzystaniu tutoringu i coachingu w dydaktyce akademickiej na V Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyki Akademickiej Ideatorium.

Warsztat był skierowany do nauczycieli poszukujących metod pracy indywidualnej ze studentem, która obok przekazywania wiedzy eksperckiej umożliwia rozwój potencjału podopiecznego i wykorzystywanie przez niego zdobytej wiedzy i umiejętności.
W programie warsztatów:
– czym jest tutoring i coaching, na czym polega kontrakt tutorski, esej tutorski,
– przykładowe ćwiczenia coachingowe,
– przykłady osiągnięć i efektów pracy.

Projekt – współpraca uczelni z firmą

W tym semestrze (od 9.01 do 5.06) ruszył pilotażowy program współpracy między Centrum Tutorów UG a firmami zewnętrznymi. Nasz zespół składał się z 6 studentów i 2 tutorów. Pracowaliśmy metodą Problem Based Learning i tutorską nad wypracowaniem rozwiązań nad systemem motywacyjnym – premiowaniem pracowników biurowych i fizycznych w firmie usługowej średniej wielkości. Efektem wywiadów, ankiet wśród pracowników, poszukiwań literaturowych, studiów przypadków, wywiadów środowiskowych był 22-stronicowy raport zawierający zagadnienia teoretyczne i nasze propozycje rozwiązań dla tej firmy. 5 czerwca nasz zespół zaprezentował jak wyglądała nasza praca nad rozwiązaniem problemu zgłoszonego przez firmę. 

Bardzo cieszę się, że miałam okazję wykorzystać umiejętności coachingowe i tutorskie w koordynowaniu prac zespołu, komunikacji z firmą, analizy problemu. Są plany na kontynuację tego programu i mam nadzieję, że firmy dostrzegą szansę na wykorzystanie potencjału studentów, ich kreatywność i niestandardowe spojrzenie na problem.

Kongres Tutoringu 2-3.06.2017

Na Kongresie Tutoringu miałam okazję poprowadzić warsztaty dla nauczycieli akademickich i szkolnych „Aby pierwsze było pierwsze: o wyznaczaniu priorytetów i zarządzaniu sobą w czasie”

Serdecznie dziękuję za liczne przybycie.

Opis:

Dla kogo jest ten warsztat? dla nauczycieli akademickich zaangażowanych w różne aktywności (tutoring, dydaktyka, praca naukowa, doskonalenie po pracy, udział w konferencjach naukowych czy kongresie tutoringu) i wciąż będących w nie-do-czasie.

Co dostaniesz? Wiedzę i narzędzia do porządkowania rzeczy ważnych i mniej ważnych, wyznaczania celów i priorytetów oraz zarządzania sobą w czasie.

Po co? By uporządkować swoje cele, przeorganizować i jak najefektywniej wykorzystywać czas.

Otrzymane narzędzia można następnie wykorzystać na tutorialach ze studentami – szczególnie w pracy z tymi, którzy nie wywiązują się ze swoich zadań i nie dotrzymują terminów.