Kongres Tutoringu 2-3.06.2017

Na Kongresie Tutoringu miałam okazję poprowadzić warsztaty dla nauczycieli akademickich i szkolnych „Aby pierwsze było pierwsze: o wyznaczaniu priorytetów i zarządzaniu sobą w czasie”

Serdecznie dziękuję za liczne przybycie.

Opis:

Dla kogo jest ten warsztat? dla nauczycieli akademickich zaangażowanych w różne aktywności (tutoring, dydaktyka, praca naukowa, doskonalenie po pracy, udział w konferencjach naukowych czy kongresie tutoringu) i wciąż będących w nie-do-czasie.

Co dostaniesz? Wiedzę i narzędzia do porządkowania rzeczy ważnych i mniej ważnych, wyznaczania celów i priorytetów oraz zarządzania sobą w czasie.

Po co? By uporządkować swoje cele, przeorganizować i jak najefektywniej wykorzystywać czas.

Otrzymane narzędzia można następnie wykorzystać na tutorialach ze studentami – szczególnie w pracy z tymi, którzy nie wywiązują się ze swoich zadań i nie dotrzymują terminów.

Wystartowała I edycja kursu on-line

Tak, to dziś. Tyle przygotowań i nauki różnych programów: obsługa newslettera, strony lądowania, strony www…

Jeszcze rok temu nie myślałam, że takie rzeczy będę ogarniać.

Uff, udało się! 7-dniowy kurs wystartował.

Dzień 1 wysyłki maili za mną. Jeszcze tylko 6…

PS.

Jeśli zainteresował Cię kurs, zapisz się na kolejną edycję od 28.08.

Warsztaty dla doktorantów

warsztaty_wiele_opcji

12 i 19 października prowadziłam warsztaty dla doktorantów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz 23 października dla doktorantów Wydziału Prawa UG. Warsztaty są ofertą Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych i wchodzą w skład kursu Doktoratorium.

To był dla mnie ważny czas, bo sama jestem naukowcem, znam środowisko uczelni i problemy z jakimi mierzą się doktoranci. Mówiłam o wyznaczaniu celów i porządkowaniu różnych aktywności. Cieszę się, że mogłam zaproponować coaching (obok tutoringu i mentoringu) jako metodę przyspieszającą rozwój zawodowy.

Dziękuję za Wasze zaangażowanie i odpowiedzi w ankietach!

PS. W semestrze zimowym 2016 r. przeprowadziłam kolejne warsztaty z coachingu dla doktorantów Wydziału Biologii, Biotechnologii, Prawa i Psychologii oraz dla pracowników Wydziału Prawa.