Konsultacje

Propozycje współpracy:

– prowadzenie warsztatów: o wyznaczaniu celów, ustalaniu priorytetów, zarządzaniu wieloma aktywnościami, pisaniu publikacji naukowych, tutoringu i coachingu

– prowadzenie konsultacji, tutoriali, sesji coachingowych: praca indywidualna oparta na towarzyszeniu i wspieraniu w realizacji Twojego celu, np. wyborze studiów, wyborze zawodu, pisaniu publikacji, zakończeniu pracy dyplomowej. Na początek jest konsultacja wstępna: bezpłatna (30 min): telefon, skype; diagnoza co potrzebujesz i czy mogę Ci pomóc. Następnie 8-12 spotkań co 2-3 tygodnie.

 pisanie artykułów, w których dzielę się wiedzą i doświadczeniem, np.  O kształtowaniu ścieżki kariery zawodowej