Doktoratorium – warsztaty dla doktorantów

W ramach Doktoratorium tym roku akademickim przeprowadziłam warsztaty dla doktorantów Wydziału Biologii oraz Oceanografii i Geografii (18h). Z jakich tematów szkoliłam I i II rok uczestników studiów doktoranckich?

Planowanie ścieżki kariery naukowej. Cele i priorytety

Jak pisać publikacje naukowe? Jak pisać projekty naukowe? Zarządzanie projektem

Relacja mistrz-uczeń – wprowadzenie do tutoringu