Kolejny cykl warsztatów

Kolejny cykl warsztatów dla doktorantów i nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego w semestrze zimowym za mną.

Warsztaty, jakie prowadziłam w tym semestrze to: