Projekt – współpraca uczelni z firmą

W tym semestrze (od 9.01 do 5.06) ruszył pilotażowy program współpracy między Centrum Tutorów UG a firmami zewnętrznymi. Nasz zespół składał się z 6 studentów i 2 tutorów. Pracowaliśmy metodą Problem Based Learning i tutorską nad wypracowaniem rozwiązań nad systemem motywacyjnym – premiowaniem pracowników biurowych i fizycznych w firmie usługowej średniej wielkości. Efektem wywiadów, ankiet wśród pracowników, poszukiwań literaturowych, studiów przypadków, wywiadów środowiskowych był 22-stronicowy raport zawierający zagadnienia teoretyczne i nasze propozycje rozwiązań dla tej firmy. 5 czerwca nasz zespół zaprezentował jak wyglądała nasza praca nad rozwiązaniem problemu zgłoszonego przez firmę. 

Bardzo cieszę się, że miałam okazję wykorzystać umiejętności coachingowe i tutorskie w koordynowaniu prac zespołu, komunikacji z firmą, analizy problemu. Są plany na kontynuację tego programu i mam nadzieję, że firmy dostrzegą szansę na wykorzystanie potencjału studentów, ich kreatywność i niestandardowe spojrzenie na problem.