Kongres Tutoringu 2-3.06.2017

Na Kongresie Tutoringu miałam okazję poprowadzić warsztaty dla nauczycieli akademickich i szkolnych „Aby pierwsze było pierwsze: o wyznaczaniu priorytetów i zarządzaniu sobą w czasie”

Serdecznie dziękuję za liczne przybycie.

Opis:

Dla kogo jest ten warsztat? dla nauczycieli akademickich zaangażowanych w różne aktywności (tutoring, dydaktyka, praca naukowa, doskonalenie po pracy, udział w konferencjach naukowych czy kongresie tutoringu) i wciąż będących w nie-do-czasie.

Co dostaniesz? Wiedzę i narzędzia do porządkowania rzeczy ważnych i mniej ważnych, wyznaczania celów i priorytetów oraz zarządzania sobą w czasie.

Po co? By uporządkować swoje cele, przeorganizować i jak najefektywniej wykorzystywać czas.

Otrzymane narzędzia można następnie wykorzystać na tutorialach ze studentami – szczególnie w pracy z tymi, którzy nie wywiązują się ze swoich zadań i nie dotrzymują terminów.